Farma Bolka Polívky – tiskoviny

Tiskoviny pro Farmu Bolka Polívky se nerodily lehce.  Je v nich velký kus naší invence,
avšak musejí splňovat i nevyřčenou umělcovu představu.