R. Jelínek Distillery Land

Distillery Land společností R. JELÍNEK prezentuje historii pálení ovocných destilátů na Valašsku. Naším úkolem bylo vytvořit nejen samotný vizuál komunikující Distillery Land, ale i formou vhodně umístěného  outdooru o této skutečnosti informovat kolemjedoucí řidiče.